Gratis verzending vanaf € 100,- (NL)

Mijn account

Algemene voorwaarden voor gebruik van verkoop.


I. Toepasselijkheid, II. Gebruiksvoorwaarden Website, III. Verkoopvoorwaarden, IV. Overige 


I. Toepasselijkeid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: 

a) het gebruik van informatie, documenten en/of andere diensten in de cartney.nl online-winkel van Cartney Zeist, en de verschillende versies daarvan (de "Website"); en
b) de aanschaf via de Website van producten van de merken William Lockie, John Smedley, Barbour, Brax, Geox, Scapa, Scapa Flow, Cavallaro, Goodwin Anderson, Arrow, Van Laack, British House, Wellington, Sheppard & Jones, Fred Perry, Ralph Lauren, Windsor, Josephine & Co, Seductive, Newhouse, Smart Turnout, Joules, Idiot du Village, Weitfeld, Fraas, Lochcarron, Atkinsons, Dents, Lytham & Ashford, Falke, Burlington, Pertini, H London, Dubarry, The Bridge, O My Bag, Miguel Bellido, Babbi, Stetson, Hatland, Edwin Jagger, Crabtree & Evelyn, Yankee Candle, Emma Bridgewater, Ihr, Bridgewater Candle Company, Twinings, Mrs. Bridges, Walkers, Sally Swannel, Catherine Ward en Berni Parker. 


II. Gebruiksvoorwaarden Website


1. GEGEVENSBESCHERMING
Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw recht op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen.
2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS
Indien de online-pagina's van Cartney Zeist links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Cartney Zeist hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina's waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Cartney Zeist uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina's van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina's waarnaar de links leiden.
3. INFORMATIE OP DE WEBSITE
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Cartney Zeist haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Cartney Zeist garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cartney Zeist.
Voorts is Cartney Zeist niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.
4. LINKS NAAR ANDERE SITES
De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Cartney Zeist is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons privacybeleid is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.
5. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle merknamen, logo's, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Cartney Zeist of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo's of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder. Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Cartney Zeist en/of haar leveranciers en onderaannemers.
U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.
6. PRIVACY en BEVEILIGINGSBELEID
Cartney Zeist verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website in overeenstemming met het Privacy en Beveiligingsbeleid (Zie Bijlage 1). 


III. Verkoopvoorwaarden


1. GESCHIKTHEID
U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmand en het verzenden van uw bestelling.
2. BESTELLING PLAATSEN
De op de Website aangeboden producten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Cartney Zeist op basis van de op de Website vermelde gegevens.
Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Bestellen en leveren is uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Indien Cartney Zeist niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Cartney Zeist u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Voor meer informatie over het plaatsen van bestellingen, zie 'Bestelinformatie' op onze website.
Indien u een bestelling plaatst, zullen wij u een e-mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling ('Orderbevestiging'). Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e-mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten (verzendbevestiging).
Producten op de Website zijn uit voorraad leverbaar. Maten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet verkrijgbaar. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-collectie wordt regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij ons te kijken. Ook kunt u, als de producten die u zoekt uitverkocht zijn, telefonisch contact opnemen om te kijken of ze later eventueel nog verkrijgbaar zijn via Cartney Zeist.
Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Cartney Zeist op 030 697 49 62*, Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag - Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of een e-mail te sturen naar Cartney Zeist: info@cartney.nl . Cartney Zeist zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Cartney Zeist altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren.
Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst.
Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:
- Het product is niet beschikbaar
- Uw factuurgegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
- Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
- Indien van toepassing, uw bankoverschrijving niet binnen 5 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen
- Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
- Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.
3. BETALING
Betaalwijze
U kunt de producten betalen per creditcard (MasterCard, Visa), PayPal, Overboeking of op een andere in uw land geldige wijze. Kijk op onze Website onder 'Betaalmogelijkheden' voor meer informatie over het betaalproces.
Het maximale bedrag dat u per bestelling kunt besteden, hangt af van de betaalwijze die u kiest.
Gegevenscontrole
Tijdens het betaalproces kan Cartney Zeist krediet-controles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Cartney Zeist een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze wijzigen, aanpassen of weigeren. In de meeste gevallen zal Cartney Zeist u de mogelijkheid bieden om een andere betaalwijze te kiezen. Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles.
Uw totaalbedrag
Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de 'Orderbevestiging'. Indien u per creditcard betaalt, verschijnt het totaalbedrag voor uw gehele bestelling op uw bankafschrift.
Prijswijzigingen
De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar de wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de 'Orderbevestiging'.
4. LEVERING
De levertijd is als regel 3-5 werkdagen na bestelling. Indien u een aankoop doet boven de in uw land van aflevering geldende drempel, krijgt u gratis "standaardlevering" of de optie van "per express" tegen een korting. Zie 'Bezorging' op onze Website voor meer informatie.
Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddelijk telefonisch of per e-mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De producten blijven eigendom van Cartney Zeist totdat de betaling volledig heeft plaatsgevonden.
6. RETOURZENDING EN ANNULERING
Retourzending van gebrekkige producten
U kunt aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 14 werkdagen na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd. Voor praktische informatie over de procedure voor retourzending, zie hieronder of zie onder het kopje 'Retourneren' op onze Website.
Het uitoefenen van uw recht van retour (herroepingsrecht)
Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. De termijn van 14 werkdagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 14 werkdagen dient u i) de herroeping aan ons te melden volgens onderstaande instructies en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 14 werkdagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder.
Indien u de hele bestelling herroept, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, behalve de kosten van standaardlevering of express-levering, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. We kunnen echter wachten met terugbetalen tot wij de producten hebben ontvangen. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: ondergoed en badkleding, cadeaubonnen, parfums en (huid)verzorgingsproducten (tenzij de producten nog in de originele verzegelde verpakking zitten).
Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen.
Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zijn verzonden - en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van uitgebreider gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender.
Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW.
Procedure voor retourzending
Indien u producten wilt retourneren, volgt u de retourprocedure op onze Website. Informatie hierover kunt u vinden onder het kopje 'Retourneren' op onze Website, of zie hiervoor 'Bijlage 2'. De retourzending dient de retournota te bevatten, die u kunt afdrukken na afronding van de online retournering, zoals aangegeven onder het kopje 'Retourneren' op onze Website. Lees onze retourzendingsinformatie zorgvuldig door.
Geen ruil
Cartney Zeist beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie. Als u een ander product, een andere kleur of een andere maat wilt, plaatst u dan een nieuwe bestelling.
Restitutie
Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij ons magazijn, ontvangt u per e-mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Voor meer informatie, zie 'Bijlage 2'.
De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van uw card-onderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account of door contact op te nemen met uw carduitgever.
Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretouneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels, kaartjes en eventuele verzegelingen moeten intact zijn.


IV. Overige 


1. CONTACTGEGEVENS
Cartney Zeist
Slotlaan 218-220
3701 GV ZEIST
Nederland
Telefoon: 030 697 49 62*, Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag - Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
E-mailadres: info@cartney.nl
2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
Indien Cartney Zeist besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in december 2017.
3 Governing law and jurisdiction
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om alle die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie. 


Bijlage 1 


PRIVACY EN BEVEILIGINGSBELEID
Dit privacy en beveiligingsbeleid (?Privacybeleid?) is van toepassing op de verwerking van al uw persoonsgegevens die op de Website worden verzameld door Cartney Zeist, aan haar gelieerde ondernemingen en/of haar onderaannemers. In dit Privacybeleid verwijzen ?wij?, ?onze? en ?ons? naar Cartney Zeist, en verwijst ?u? naar de gebruiker van de Website.
Als u onze Website bezoekt, verkrijgen wij persoonsgegevens die u bewust aan ons bekendmaakt. Wij vragen om gegevens indien u aankopen doet, waaronder bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, creditcardgegevens (?Persoonsgegevens?), wanneer u informatie opvraagt, wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, om uw online-account aan te maken of wanneer u gebruikmaakt van een andere dienst van de Website. In dat geval gebruiken wij die Persoonsgegevens om een gebruikersprofiel aan ta maken. In dit kader kunnen wij de gegevens die u ons online verstrekt, combineren met andere gegevens uit de bronnen van Cartney Zeist, transacties en berichten die worden verzameld of verwerkt door een Cartney Zeist en bevoegde onderaannemers. Ten slotte kunnen wij, als u een openbaar bericht plaatst over Cartney Zeist of rechtstreeks met ons communiceert op een sociale media-website, de in die berichten of in uw openbare profiel vervatte gegevens verzamelen en verwerken ten behoeve van de behandeling van uw eventuele vragen aan de klantenservice en om de publieke opinie over Cartney Zeist bij te houden en te beïnvloeden.
De persoons en niet persoonlijke gegevens die wij ontvangen als u de Website bezoekt, worden vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons in dat verband strikt aan de geldende nationale beschermingswetgeving. Door gebruik te maken van de Website geeft u aan dat u instemt met het Privacy en Beveiligingsbeleid van de Website, dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. 


1. UW PRIVACY
Wij kunnen uw persoonlijke informatie (?Persoonsgegevens?) verzamelen, verwerken en gebruiken om onze verplichtingen uit hoofde van eventueel tussen u en ons gesloten overeenkomsten (zoals bestellingen voor producten) na te komen, om u informatie te verstrekken, en om u onze Nieuwsbrief te sturen. Cartney Zeist is de voor de verwerking van uw Persoonsgegevens verantwoordelijke. Als u ingelogd bent en u formulieren invult of uw gegevens op de Cartney Zeist-site bekijkt, wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding (http via SSL, oof wel HTTPS genoemd). De gegevens die u invoert, worden automatisch versleuteld alvorens te worden verzonden. Alle gegevens en informatie die wij ontvangen, worden beschermd, worden geregistreerd in onze centrale databank, en zijn uitsluitend beschikbaar voor bevoegde medewerkers en onderaannemers. Wij verzamelen niet automatisch Persoonsgegevens, tenzij u ons daarvoor toestemming verleent. Zo kunnen wij u als u zich aanmeldt voor de Nieuwsbrief, vragen om uw e-mailadres, of kunnen wij als u een artikel uit de online-winkel koopt, vragen om uw naam, postadres en e-mailadres. De verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en beveiligt tegen mogelijk misbruik bewaard, en zullen dus uitsluitend worden gebruikt voor de hiervoor genoemde beperkte doeleinden.
2. PURPOSE OF PROCESSING PERSONAL DATA
a) Indien u daarmee hebt ingestemd door het desbetreffende vakje aan te vinken alvorens uw registratie op de Website in te dienen, worden uw Persoonsgegevens door ons verwerkt om u informatie te kunnen sturen over Cartney Zeist, om u per e-mail informatie te kunnen sturen over Cartney Zeist, en om u het laatste nieuws te kunnen sturen over acties en producten. Wij houden u graag op de hoogte van onze nieuwste producten, evenementen, speciale aanbiedingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Tommy Hilfiger. Dit doen we door middel van 'Newsletters'. Daartoe verwerken wij uw naam, e-mailadres en een overzicht van de nieuwsbrieven die wij u reeds hebben toegezonden. Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als u informatie van ons wilt ontvangen. Indien u die e-mails niet langer wilt ontvangen, kunt u zich daarvoor te allen tijde afmelden door contact op te nemen met ons of door gebruik te maken van de afmeld-optie die in elk van ons afkomstige e-mailbericht is opgenomen.
b) Uw Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het technisch functioneel beheer van de Website. Als u onze Website bezoekt, verwerken onze Websitebeheerders technische gegevens die zijn verbonden aan het gebruik van de Website, om ons in staat te stellen de functionaliteiten van de Website aan te bieden. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, bijvoorbeeld door technische problemen op te lossen of de toegankelijkheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Zodoende zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kunt (blijven) vinden. Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en e duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
c) Voor dit doel verwerken wij technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's van de Website, de internetbrowser die u gebruikt, eerder of later bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie. Wij bewaren technische gegevens zo lang als wettelijk voorgeschreven is voor dit doel.
d) Andere doeleinden omvatten onder meer:
- managementinformatie en statistische gegevens genereren;
- als u deelneemt aan onze prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties, die prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties te kunnen organiseren, om de winnaars bekend te kunnen maken en de respons op prijsvragen, evenementen, wedstrijden en/of acties te kunnen meten;
- voldoen aan wettelijke verplichten;
- het lidmaatschap beheren;
- content die u plaatst, aan u te kunnen toeschrijven;
- betalingen verwerken;
- fraude en misbruik voorkomen en stoppen;
- voor boekhouddoeleinden;
- het forum beheren;
- voor toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen voor ons gebouw en terrein;
- enz.
3. WIE HEEFT INZAGE IN UW GEGEVENS?
Cartney Zeist maakt gebruik van derden voor bepaalde verwerkingsactiviteiten, zoals Website-hosting. Voor zover deze derden inzage hebben in Persoonsgegevens om die verwerkingsactiviteiten te kunnen uitvoeren hebben we de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor bovengenoemde doeleinden. Alleen als we daartoe wettelijk verplicht zijn, worden uw Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Cartney Zeist organiseert incidenteel prijsvragen, acties of kansspelen in samenwerking met derden. In dat geval wordt dat duidelijk op de Website vermeld.Indien u deelneemt aan dergelijke prijsvragen, evenementen of kansspelen worden uw Persoonsgegevens (voor zover noodzakelijk) aan die derden ter beschikking gesteld.
4. DERDEN
Derden kunnen via onze Website informatie ontvangen of verzamelen. Deze derden zijn contractueel gebonden jegens Cartney Zeist om de Persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit privacy en beveiligingsbeleid. Wij houden ons niet bezig met de verkoop van Persoonsgegevens van onze klanten aan derden voor marketingdoeleinden. Het kan echter voorkomen dat wij op de in dit Privacybeleid beschreven wijze informatie uitwisselen met bepaalde derden waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald. Er zijn nog andere beperkte omstandigheden waarin wij Persoonsgegevens uitwisselen. Zo kunnen wij van tijd tot tijd gebruik maken van de diensten van derden om ons te helpen het gebruik van onze Website te analyseren. Zonder uw toestemming is het deze derden niet toegestaan u informatie over producten en diensten van andere ondernemingen te sturen. Bepaalde derden beheren de content van pagina's op de Website. Deze derden delen onze inzet voor de bescherming van uw privacy. Ook kunnen wij in bijzondere gevallen Persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan verzoeken van justitie en overheidsinstanties, ten behoeve van de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Website en andere overeenkomsten, en ter bescherming van klanten en anderen. Wij kunnen dit doen als wij ter goeder trouw van mening zijn dat de bekendmaking van deze informatie anderszins noodzakelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld om de identiteit te achterhalen van, contact op te nemen met of gerechtelijke stappen te nemen tegen een persoon die schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van onze onderneming, een andere gebruiker of iemand anders die daardoor nadeel zou kunnen lijden. Wij kunnen Persoonsgegevens overdragen aan een aan ons gelieerde onderneming of een derde in het kader van een overdracht van bedrijfsmiddelen.
5. LOGBESTANDEN
Net als de meeste websites verzamelen wij automatisch informatie waarmee uw identiteit niet kan worden achterhaald, en slaan we die op in logbestanden. Deze informatie omvat internetprotocol (IP)adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina's die u doorleiden of die het laatst zijn opgevraagd, besturingssysteem, datum/tijdsstempel en clickstream-gegevens. Wij gebruiken deze informatie, waarmee de identiteit van gebruikers niet kan worden achterhaald, om trends te analyseren, om de site te beheren en om demografische informatie te verzamelen over ons gebruikersbestand als geheel. Wij koppelen deze automatisch verzamelde informatie niet aan informatie waarmee de identiteit kan worden achterhaald.
6. SOCIALE PLATFORMS
Wij maken u erop attent dat, indien u voor die optie kiest, uw activiteit op onze Website ook ter beschikking wordt gesteld aan sociale platforms, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Facebook, Twitter, Pinterest, enz. Indien u ervoor kiest onze Website te delen via sociale media zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, worden uw persoonsgegevens (zoals uw naam en het feit dat u geïnteresseerd bent in Cartney Zeist) ook zichtbaar voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina op LinkedIn, Facebook en/of Twitter, afhankelijk van uw accountinstellingen. Op het gebruik van die sociale media-websites zijn uitsluitend de algemene voorwaarden (met inbegrip van het privacy-beleid) van de desbetreffende sociale media-website van toepassing. Cartney Zeist is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens of het privacybeleid van die sociale media-websites. Derhalve zijn 'Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden' en dit privacy en beveiligingsbeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.
7. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES
Op de Website vindt u een aantal links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens via deze websites. Derhalve zijn 'Algemene gebruiks- en verkoopvoorwaarden' en dit privacy en beveiligingsbeleid niet van toepassing op het gebruik van die websites.
8. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en de Website onderhoudt passende administratieve, technische en fysieke waarborgen en beveiligingsmaatregelen voor het beschermen van de Persoonsgegevens die u op deze Website verstrekt, tegen ongewilde, onrechtmatige of onbevoegde vernietiging, teloorgang, wijziging, toegang, bekendmaking of gebruikmaking en andere onrechtmatige vormen van verwerking. Daartoe maakt Cartney Zeist gebruik van verschillende beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en versleuteling, alsmede fysieke beveiliging van de locaties waar de gegevens worden opgeslagen.
9. MINDERJARIGEN DIE PERSOONSGEGEVENS VERSTREKKEN
Personen jonger dan 18 jaar mogen uitsluitend Persoonsgegevens verstrekken aan Cartney Zeist met toestemming van een van hun ouders of verzorgers die dit privacy en beveiligingsbeleid heeft doorgelezen.
10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACY EN BEVEILIGINGSBELEID
Dit privacy en beveiligingsbeleid kan in de loop der tijd worden gewijzigd: gebruikers van de Website wordt geadviseerd dit beleid regelmatig door te nemen op mogelijke wijzigingen. Dit beleid is laatstelijk gewijzigd in december 2017.
11. CONTACT - RECHT OP INZAGE EN VERBETERING VAN PERSOONSGEGEVENS
Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt over ons of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, of indien u niet langer wenst dat wij contact met u opnemen voor direct-marketingdoeleinden, kunt u contact met ons opnemen op onderstaand adres, telefoonnummer of e-mailadres. Voort zullen wij u op verzoek een overzicht verstrekken van alle persoonlijke informatie, die wij over u hebben verzameld en bewaard. U kunt uw persoonlijke informatie wijzigen, corrigeren of bijwerken of ons verzoeken uw persoonlijke informatie uit onze databank te verwijderen. Wij zullen kopieën van persoonlijke informatie uitsluitend versturen aan het e-mailadres in ons bestand voor de bijbehorende bezoekersnaam.
Onze contactgegevens luiden:
Cartney Zeist
Slotlaan 218-220
3701 GV ZEIST
Nederland
Telefoon: 030 697 49 62*, Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag - Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
E-mailadres: info@cartney.nl 


Bijlage 2 


RETOURNEREN
Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 14 dagen aan ons retourneren. De termijn van 14 dagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 14 dagen dien u i) de herroeping te melden volgens onderstaande instructies, en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 14 dagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons via uw 'Account' op onze Website op de hoogte te stellen van uw besluit om uw bestelling in te trekken ('Online retourneren').
1. RETOURPROCEDURE
Online retourneren
U kunt dit doen door in uw 'Account' naar 'Mijn bestellingen' te gaan. Hier opent u de bestelling die u (deels) wilt retourneren. Vervolgens vinkt u de artikelen die u wilt retourneren aan en geeft u hierbij retourreden(en) op. Om te bevestigen klikt u op 'Afronden'. Uw online retournering is hiermee afgerond. Vervolgens opent een scherm waar u uw 'Retournota' af kunt drukken.
Retournota printen en bijvoegen
Na afronden van 'Online retourneren' kunt u uw 'Retournota' afdrukken. Deze 'Retournota' dient meegezonden te worden met de producten die geretourneerd worden.
Verzending
In geval van retourneringen per post dient u het pakket met de retourartikelen te verzenden naar het volgende adres:
Cartney Zeist
Slotlaan 218-220
3701 GV ZEIST
Nederland
of u kunt de producten afgeven bij ons in de winkel.
In geval van retourneringen per post zijn de kosten voor het retourzenden voor uw rekening.
2. GEVOLGEN VAN HERROEPING
Indien u besluit uw bestelling te retrourneren, zullen wij alle betalingen die we van u ontvangen hebben aan u vergoeden, exclusief de kosten van standaardlevering, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we geïnformeerd zijn over uw beslissing om producten te retourneren. We kunnen echter weigeren tot terugbetaling over te gaan totdat wij de producten ontvangen hebben of totdat u het bewijs van retourzending van de producten heeft getoond, daarbij kijkend naar wat er eerder plaatsvindt om geen onnodige vertraging op te lopen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie (mits de geretourneerde producten compleet, ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels, kaartjes en eventuele verzegelingen intact zijn), tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen kosten als gevolg van die restitutie.
U dient de producten onverwijld aan ons te retourneren of ter hand te stellen, en in elk geval uiterlijk 14 dagen na de dag waarop u de producten thuis ontvangen heeft.
We nemen de kosten van retournering van de producten niet voor onze rekening. Ook bent u aansprakelijk voor eventuele waardenvermindering van de producten als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

(©2017, Cartney Zeist) 

Opening hours

Maandag 13:00 - 17:30 uur
Dinsdag 10.00 - 17.30 uur
Woensdag 10.00 - 17.30 uur
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Follow us© 2019 Cartney - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design