Gratis verzending vanaf € 100,- (NL)

Mijn account


Disclaimer - Vrijwaring 

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Cartney Zeist niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Cartney Zeist aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Cartney Zeist. Cartney Zeist kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. 

Cartney Zeist kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Kleuren, modellen of enige andere informatie met betrekking tot de artikelen die op deze site zijn weergegeven kunnen afwijken van de werkelijke kleuren, modellen of andere informatie met betrekking tot het artikel. 

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Cartney Zeist behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 

Cartney Zeist garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze site, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. 


Links naar andere websites

Indien de online-pagina's van Cartney Zeist links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Cartney Zeist hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina's waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Cartney Zeist uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina's van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina's waarnaar de links leiden.

Zie voor meer informatie onze Algemene VoorwaardenOpening hours

Maandag 13:00 - 17:30 uur
Dinsdag 10.00 - 17.30 uur
Woensdag 10.00 - 17.30 uur
Donderdag 10.00 - 17.30 uur
Vrijdag 10.00 - 17.30 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Follow us© 2019 Cartney - Alle rechten voorbehouden

Designed by: TinuX Design