Algemene voorwaarden voor gebruik van verkoop.

 1. Toepasselijkheid, II. Gebruiksvoorwaarden Website, III. Verkoopvoorwaarden, IV. Overige
 2. Toepasselijkeid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 1. a) het gebruik van informatie, documenten en/of andere diensten in de cartney.nl online-winkel van Cartney Zeist, en de verschillende versies daarvan (de “Website”); en
  b) de aanschaf via de Website van producten van de merken William Lockie, John Smedley, Barbour, Brax, Scapa, Scapa Flow, Van Laack, British House, Wellington, Hänsen & Jacob, McAlson, Sheppard & Jones, Ralph Lauren, Windsor, Seductive, Newhouse, Joules, Lochcarron, Johnstons, Atkinsons, Dents, Falke, Corgi, Sunspel, Burlington, Pertini, Dubarry, The Bridge, Stetson, Hatland, Edwin Jagger, Yankee Candle, Emma Bridgewater, Ihr, Sophie Allport, Bridgewater Candle Company, Mrs. Bridges, Cartwright & Butler, Walkers, Sally Swannel, Catherine Ward en Berni Parker,
 2. Gebruiksvoorwaarden Website
 3. GEGEVENSBESCHERMING
  Alle persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, en uw recht op bescherming van uw gerechtvaardigde belangen worden strikt in acht genomen.
  2. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS
  Indien de online-pagina’s van Cartney Zeist links bevatten naar andere sites op het internet, verklaart Cartney Zeist hierbij uitdrukkelijk dat zij geen invloed heeft op de opzet of de content van de pagina’s waarnaar die links leiden. Derhalve neemt Cartney Zeist uitdrukkelijk afstand van alle content op alle pagina’s van derden waarnaar die links leiden. Deze verklaring geldt voor alle getoonde links en voor alle content van pagina’s waarnaar de links leiden.
  3. INFORMATIE OP DE WEBSITE
  De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en houdt geen advies in. Hoewel Cartney Zeist haar Website met zorg heeft samengesteld, kunnen de informatie, teksten, documenten, afbeeldingen, filmpjes, muziek en/of andere diensten/informatie daarop fouten bevatten of anderszins onjuist of onvolledig zijn. Cartney Zeist garandeert niet dat de Website en/of de informatie vrij is van fouten, gebreken, malware, virussen of andere onjuistheden of onvolledigheden van die informatie of de Website, tenzij die schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Cartney Zeist.
  Voorts is Cartney Zeist niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik (of de onmogelijkheid tot gebruik) van elektronische communicatiemiddelen in samenhang met deze Website, daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van storing of vertraging in de aflevering van elektronische berichten of het onderscheppen of manipuleren van elektronische berichten door derden of door computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische communicatie en verzending van virussen.
  4. LINKS NAAR ANDERE SITES
  De Website kan links bevatten naar externe internetsites. Cartney Zeist is niet aansprakelijk voor het gebruik of de content van internetsites die links bevatten naar deze Website of waarnaar deze Website een link bevat. Ons privacybeleid is niet van toepassing op verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens op of via die externe sites.
  5. INTELLECTUELE EIGENDOM
  Alle merknamen, logo’s, productnamen en titels die worden gebruikt op de Website, zijn handelsmerken of handelsnamen van Cartney Zeist of van derde handelsmerk of handelsnaamhouders. U mag die handelsmerken, logo’s of handelsnamen niet gebruiken of verveelvoudigen, aangezien dit inbreuk kan vormen op de rechten van de houder. Het auteursrecht met betrekking tot alle ontwerpen, teksten, documenten, filmpjes, muziek en/of andere diensten en de keuze en ordening daarvan, alsmede alle softwarecompilaties, achterliggende broncodes, software en alle andere materialen op deze Website berust bij Cartney Zeist en/of haar leveranciers en onderaannemers.
  U mag delen van de Website uitsluitend elektronisch kopiëren en in hardcopy afdrukken voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling bij ons te plaatsen of om de Website als winkelmedium te gebruiken. U mag geen ander gebruik maken van de informatie en materialen op deze Website, daaronder begrepen verveelvoudiging voor andere dan bovenstaande doeleinden, aanpassing, verspreiding of herpublicatie. Indien u materialen of informatie van deze Website wilt gebruiken, hebt u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig.
  6. PRIVACY en BEVEILIGINGSBELEID
  Cartney Zeist verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de bezoekers van de Website in overeenstemming met het Privacy en Beveiligingsbeleid (Zie Bijlage 1).

III. Verkoopvoorwaarden

 1. GESCHIKTHEID
  U kunt bestellingen plaatsen als geregistreerd gebruiker. Om een bestelling te kunnen plaatsen, hebt u een e-mailadres nodig en dient u uw browser zodanig in te stellen dat pop-ups worden geaccepteerd om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten van de Website, daaronder begrepen het toevoegen van producten aan uw winkelmand en het verzenden van uw bestelling.
  2. BESTELLING PLAATSEN
  De op de Website aangeboden procuten vertegenwoordigen een aanbieding tot koop van producten van Cartney Zeist op basis van de op de Website vermelde gegevens.
  Alle aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in EUR en zijn inclusief BTW. Bestellen en leveren is uitsluitend mogelijk binnen Nederland. Indien Cartney Zeist niet in staat is een bestelling uit te voeren, zal Cartney Zeist u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Bestellingen worden uitsluitend geaccepteerd in voor huishoudens gebruikelijke hoeveelheden. Voor meer informatie over het plaatsen van bestellingen, zie ‘Bestelinformatie’ op onze website.
  Indien u een bestelling plaatst, zullen wij u een e-mail sturen ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling (‘Orderbevestiging’). Dit houdt niet in dat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Acceptatie door ons van de bestelling vindt plaats bij verzending van de producten aan u. Wij zullen u een e-mail sturen ter bevestiging van verzending van de producten (verzendbevestiging).
  Producten op de Website zijn uit voorraad leverbaar. Maten die niet op voorraad zijn, worden gemarkeerd als niet vewrkrijgbaar. Het kan voorkomen dat wij voorraadproblemen hebben doordat klanten producten op hetzelfde moment bestellen. Als wij een reeds besteld artikel niet kunnen verzenden, kunnen wij dat deel van uw bestelling annuleren en krijgt u voor dat deel uw geld terug of wordt dat deel niet in rekening gebracht. Wij doen er alles aan om onze voorraden zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. Fouten kunnen incidenteel voorkomen. Onze online-collectie wordt regelmatig aangevuld, zodat het de moeite waard is om regelmatig nog eens bij ons te kijken. Ook kunt u, als de producten die u zoekt uitverkocht zijn, telefonisch contact opnemen om te kijken of ze later eventueel nog verkrijgbaar zijn via Cartney Zeist.
  Indien u per ongeluk een bestelling hebt geplaatst of een bestelling wilt annuleren voordat deze geleverd wordt, dient u onmiddellijk telefonisch contact op te nemen met de klantenservice van Cartney Zeist op 030 697 49 62*, Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag – Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken) of een e-mail te sturen naar Cartney Zeist: info@cartney.nl . Cartney Zeist zal u zo goed mogelijk van dienst zijn. Aangezien Cartney Zeist altijd streeft naar snelle levering, is er niet veel tijd om uw bestelling te annuleren.
  Wij maken u erop attent dat wij geen wijzigingen (maat, kleur) kunnen aanbrengen of accepteren zodra uw bestelling is geplaatst.
  Uitvoering van alle bestellingen op de Website vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor te beslissen om wat voor reden dan ook uw bestelling niet te accepteren. Voorts behouden wij ons het recht voor een bestelling te annuleren door middel van schriftelijke kennisgeving aan u in de volgende situaties (niet limitatief), zonder aansprakelijk te zijn voor schade of kosten anders dan restitutie van eventueel van u ontvangen bedragen in verband met de door ons geannuleerde bestelling:
  - Het product is niet beschikbaar
  - Uw factureergegevens zijn niet juist of niet controleerbaar
  - Uw bestelling is gesignaleerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een bestelling die gevoelig is voor fraude
  - Indien van toepassing, uw bankoverschrijving niet binnen 5 werkdagen na Orderbevestiging ontvangen
  - Wij konden de bestelling niet afleveren op het door u opgegeven adres
  - Als gevolg van omstandigheden of gebeurtenissen die buiten onze invloedssfeer vallen.
  3. BETALING
  Betaalwijze
  U kunt de producten betalen per creditcard (MasterCard, Visa), PayPal, Overboeking of op een andere in uw land geldige wijze. Kijk op onze Website onder ‘Betaalmogelijkheden’ voor meer informatie over het betaalproces.
  Het maximale bedrag dat u per bestelling kunt besteden, hangt af van de betaalwijze die u kiest.
  Gegevenscontrole
  Tijdens het betaalproces kan Cartney Zeist kredietscontroles uitvoeren. Op basis van de uitkomst van die controle kan Cartney Zeist een bestelling en/of de geselecteerde betaalwijze wijzigen, aanpassen of weigeren. In de meeste gevallen zal Cartney Zeist u de mogelijkheid bieden om een andere betaalwijze te kiezen. Ons klantenserviceteam wordt niet op de hoogte gesteld van de uitkomst van kredietcontroles.
  Uw totaalbedrag
  Het op het kassascherm aangegeven totaalbedrag is inclusief belasting en verzendkosten. Dit bedrag wordt vermeld in de ‘Orderbevestiging’. Indien u per creditcard betaalt, verschijnt het totaalbedrag voor uw gehele bestelling op uw bankafschrift.
  Prijswijzigingen
  De prijzen van producten zijn als getoond op de Website. Prijzen kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, maar de wijzigingen zijn niet van invloed op bestellingen die wij reeds hebben bevestigd in de ‘Orderbevestiging’.
  4. LEVERING
  De levertijd is als regel 3-5 werkdagen na bestelling. Indien u een aankoop doet boven de in uw land van aflevering geldende drempel, krijgt u gratis “standaardlevering” of de optie van “per expressie” tegen een korting. Zie ‘Bezorging’ op onze Website voor meer informatie.
  Indien de afgeleverde producten kennelijke materiaal- of fabricagegebreken bevatten, daaronder begrepen schade als gevolg van transport, verzoeken wij u die gebreken onmiddelijk telefonisch of per e-mail aan ons te melden. Indien u dit niet doet, heeft dat geen invloed op uw wettelijke rechten.
  5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
  De producten blijven eigendom van Cartney Zeist totdat de betaling volledig heeft plaatsgevonden.
  6. RETOURZENDING EN ANNULERING
  Retourzending van gebrekkige producten
  U kunt aan u afgeleverde producten retourneren die gebreken vertonen of anderszins niet in overeenstemming zijn met uw bestelling. Dit kunt u doen binnen 14 werkdagen na ontdekking van het gebrek. Indien uw aanspraak gegrond is, worden de koopsom en de verzendkosten gerestitueerd. Voor praktische informatie over de procefore voor retourzending, zie hieronder of zie onder het kopje ‘Retourneren’ op onze Website.
  Het uitoefenen van uw recht van retour (herroepingsrecht)
  Alle producten die u op onze Website hebt gekocht, kunt u op eigen risico binnen 14 werkdagen aan ons retourneren. De termijn van 14 werkdagen gaat in nadat u, of een vooraf door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen. Binnen de termijn van 14 werkdagen dient u i) de herroeping aan ons te melden volgens onderstaande instructies en ii) de producten aan ons te retourneren. In geval van retourneringen per post, hebt u de producten tijdig geretourneerd indien u de producten binnen 14 werkdagen hebt afgegeven bij het postkantoor of de vervoerder.
  Indien u de hele bestelling herroept, vergoeden wij alle betalingen die we van u hebben ontvangen, behalve de kosten van standaardlevering of expressielevering, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop u ons de herroeping meldt. We kunnen echter wachten met terugbetalen tot wij de producten hebben ontvangen. De volgende producten kunnen niet worden geretourneerd: ondergoed en badkleding, cadeaubonnen, parfums en (huid)verzorgingsproducten (tenzij de producten nog in de originele verzegelde verpakking zitten).
  Zorg ervoor dat u geen retourzendingen van verschillende bestellingen in één pakket verpakt zodat u uw geld zo snel mogelijk terug kunt krijgen.
  Geretourneerde producten moeten zijn geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze zijn verzonden – en moeten voorzien zijn van hun oorspronkelijke label. Wij aanvaarden geen producten die zijn gedragen of gewassen. Voor dergelijke producten geven wij geen geld terug. Indien de staat van de producten is verslechterd als gevolg van uitgebreider gebruik, behouden wij ons het recht voor de producten terug te sturen naar de afzender.
  Daarnaast maken wij u attent op het bestaan van een wettelijke garantie van conformiteit voor producten op grond van artikel 7:17 BW.
  Procedure voor retourzending
  Indien u producten wilt retourneren, volgt u de retourprocedure op onze Website. Informatie hierover kunt u vinden onder het kopje ‘Retourneren’ op onze Website, of zie hiervoor ‘Bijlage 2’. De retourzending dient de retournota te bevatten, die u kunt afdrukken na afronding van de online retournering, zoals aangegeven onder het kopje ‘Retourneren’ op onze Website. Lees onze retourzendingsinformatie zorgvuldig door.
  Geen ruil
  Cartney Zeist beschikt niet over een ruilservice. Natuurlijk kunt u elk product waarover u niet volledig tevreden bent, retourneren tegen restitutie. Als u een ander product, een andere kleur of een andere maat wilt, plaatst u dan een nieuwe bestelling.
  Restitutie
  Zodra uw geretourneerde producten zijn gecontroleerd en geïnspecteerd bij ons magazijn, ontvangt u per e-mail een kennisgeving van restitutie indien die plaatsvindt. Uw koopsom wordt onverwijld teruggestort op dezelfde card of rekening die is gebruikt om de bestelling te plaatsen. Voor meer informatie, zie ‘Bijlage 2’.
  De restitutie wordt gewoonlijk binnen 8 tot 10 werkdagen op uw bankrekening bijgeschreven. Deze termijn hangt uitsluitend af van uw cardonderneming. U kunt uw restitutiestatus altijd controleren op uw online-account of door contact op te nemen met uw carduitgever.
  Om uw geld volledig terug te kunnen geven, is het van belang dat wij de geretouneerde producten in dezelfde staat ontvangen als waarin u deze hebt ontvangen: de geretourneerde producten moeten compleet, ongedragen en ongewassen zijn, en alle productlabels, kaartjes en eventuele verzegelingen moeten intact zijn.
 2. Overige
 3. CONTACTGEGEVENS
  Cartney Zeist
  Slotlaan 218-220
  3701 GV ZEIST
  Nederland
  Telefoon: 030 697 49 62*, Maandag tussen 13:00 en 17:00 uur, Dinsdag – Zaterdag tussen 10:00 en 17:00 uur, *(standaardtarief, de tarieven voor mobiel bellen kunnen afwijken)
  E-mailadres: info@cartney.nl
  2. WIJZIGINGEN IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
  Indien Cartney Zeist besluit deze algemene voorwaarden te wijzigen, zullen wij de gewijzigde voorwaarden op de Website plaatsen. U wordt geadviseerd om regelmatig te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd in december 2017.
  3 Governing law and jurisdiction
  Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uistluiting bevoegd om alle die zich mochten voordoen in verband met deze algemene voorwaarden, te beslechten, onverminderd het recht van beroep en cassatie.
Product toegevoegd aan verlanglijst